Historia

Teuvalainen betoniteollisuus sai alkunsa 1930 –luvulla pienimuotoisesta tiilen valmistamisesta. Kattotiilistä alkanut betonin valmistaminen kaupallistui 1950 –luvulla ja Teuvan Sementtivalimo syntyi 1953. 1980 –luvun alkupuolella sementtivalimon silloinen omistaja päätti keskittyä sahaliiketoimintaan. Teuvan Sementtivalimon toiminnot myytiin 1983 kiviainestoimintoja harjoittaneelle Suupohjan Sora Tuisku&Luoma Ky:lle ja näin yrityksen osakkaaksi tuli pitkäaikainen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Raimo Luoma.

allekirjoitus

Uuden omistajan myötä sementtivalimoa alettiin kehittää voimakkaasti. Ensimmäiset suurmuotit valimo hankki jo samana vuonna. Muutamaa vuotta myöhemmin tuotevalikoimaan tulivat myös pihakivet ja valimo alkoi käyttää nykyistä Betoniluoma -nimeä. Luoma on kertonut jalostusasteen nostamisen olleen yrityksen keskeisenä ajatuksena jo 1970 -luvun kiviainesliiketoiminnoista alkaen. Teollisesti merkittävämpään mittakaavaan betonielementtien valmistus kasvoi uusien toimitilojen käyttöönoton myötä 1989, vain 6 vuotta sementtivalimon omistajuusjärjestelyiden jälkeen. Uusi betonielementtitehdas edusti aikansa moderneinta betoniteknologiaa mm. tietokoneohjatun betoniasemansa myötä.

1990- luvun laman jälkeen pihakivet saivat tehdä tilaa pidemmälle jalostettujen betonituotteiden tieltä ja vähitellen Betoniluoma opittiin tuntemaan haastavien betonielementtirakenteiden luotettavana valmistajana. Uuden tehtaan kehitys- ja laajennustoimet ovat olleet liki jatkuvia 1990-luvulta lähtien. Niillä on vastattu asiakaskunnan kehittyviin tarpeisiin ja jatkettu jo vuosikymmeniä sitten hahmottunutta jatkuvan kehittymisen perinnettä. 2010- luvulla aikansa kehittyneintä betoniteknologiaa edustavat uudet kiertomuotti- ja hiomalinjastot.