Betoniluoma Oy - betonituot­teiden valmis­taja Suomessa ja Pohjois­maissa

Betoniluoma Oy valmistaa betoni­elementit yli 60 vuoden koke­muksella

Betoniluoma Oy:llä on yli 60 vuoden kokemus betonin ja betoni­tuotteiden valmistuk­sesta. Valmistamme elementtejä monenlaisia rakennus­kohteita varten.

Teemme julkisivuelementit asuin- ja liikera­kennuksiin, teollisuus­rakennuksiin, maatalouden raken­nuksiin sekä pien­taloihin. Valmistamme myös erikois­element­tejä esimerkiksi kylpy­huoneisiin. Vuosien varrella olemme toteuttaneet jopa kirkkoja, poliisitaloja ja oppi­laitosraken­nuksia. Tuotantotilamme sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla, mutta toimitamme tuotteitamme koko Suomeen aina Pohjoismaita myöden.

Uusin valmistus­tekniikka, vankka ammattitaito ja jatkuva tuotekehit­tely ovat Betoniluoman vahvuuksia. Laajen­namme jatkuvasti tuotanto­menetel­miämme palvellaksemme asiak­kaitamme entistä nopeammin ja laaduk­kaammin. Olemme tunnet­tuja lähes mahdottomilta tuntuvien betoni­raken­nelmien valmistamisesta!

Toteutamme asiak­kaidemme toiveet parhaan innovaatio­kykymme ja asiantun­temuksemme mukaan.

Näiltä sivuilta löydät lisätietoa yrityksestämme ja tuotteistamme

Ota yhteyttä - betoniraken­tamisen ammatti­lainen palvelee sinua lujalla otteella!

Haemme lisää raudoittajia, muottitimpureita ja muita työntekijöitä betonielementtien valmistukseen. 

Haemme kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. 

Haemme elementtityöntekijäksi koulutettavia yksilölliseen rekrykoulutukseen.